SPLOŠNI POGOJI BOLERO GAUDEAMUS

1. NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA

V projektu »Bolero Gaudeamus« nastopa Bolero, družba za razvoj in popularizacijo plesa, d.o.o., kot organizator in izvajalec plesnih vaj ter slavnostnih prireditev maturantskih plesov in je v smislu Obligacijskega zakonika ponudnik storitev (v nadaljevanju besedila: Bolero, organizator), v vlogi stranke (v nadaljevanju besedila: stranka, naročnik oz. sprejemnik ponudbe) pa nastopajo posamezni dijaki tistih srednjih šol, katerih vodstvo ali pa predstavniki dijakov sporočijo Boleru, da so za organizacijo in izvedbo plesnih vaj ter slavnostne prireditve maturantskega plesa izbrali Bolerovo aktualno ponudbo.

Obligacijsko (pogodbeno) razmerje med Bolerom in posamezno stranko nastane, ko se stranka registrira na spletni strani www.maturant.si in se vpiše na plesni tečaj oz. naroči vstopnico/vstopnice za obisk slavnostne prireditve maturantskega plesa.

Z nastankom obligacijskega razmerja med Bolerom in stranko se slednja zaveže, da sprejema in da bo spoštovala aktualne »Splošne pogoje Bolero Gaudeamus«, ki so objavljeni na spletni strani Bolera www.maturant.si in se prav tako nahajajo v fizični obliki na recepciji Bolera, pri čemer so navedeni splošni pogoji za vse stranke neposredno zavezujoči.

2. INFORMACIJE

Informacije o storitvah Bolera so omogočene:

Informacije o uradnih urah pisarne in o delovnem času izvajanja dejavnosti so objavljene na spletni strani Bolera www.bolero.si

3. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Udeležba na plesnem tečaju in na prireditvah maturantskih plesov jeprostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter Bolero zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev Bolera.

Bolero ne prevzema nobenih finančnih ali odškodninskih odgovornosti, zlasti ne za morebitne terjatve fizičnih in pravnih oseb ali za odškodninske zahtevke zaradi morebitne škode, ki bi jo stranke utrpele v času vadbe, priprav nanjo in na sami slavnostni prireditvi.

Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da Bolero izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja tečajev oz. pri izvedbi maturantskih plesov v organizaciji Bolera. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb pri Boleru, Bolero ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba n.pr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper Bolero.

4. CENIK STORITEV

Cenik storitev Bolera, vezanih na udeležbo maturantov in njihovih plesnih partnerjev na plesnih vajah maturantov, vezanih na udeležbo maturantov in njihovih gostov na maturantskem plesu ter morebitnih ostalih storitev, je objavljen na spletni strani www.maturant.si, prav tako je cenik umeščen v ponudbene brošure Gaudeamus.

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste.

5. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe na tečajih (šolnino) in plačilo drugih storitev (vstopnic za maturantski ples) mora udeleženec poravnati pred pričetkom plesnega tečaja oziroma drugih storitev z nakazilom na transakcijski račun Bolera, oziroma z gotovino na blagajni Bolera, sicer udeleženec ne more koristiti storitev Bolera.

6. VPIS V MATURANTSKI PLESNI TEČAJ

V maturantski plesni tečaj se udeleženec vpiše tako, da se po registraciji na spletni strani www.maturant.si v aplikaciji v rubriki razreda svoje srednje šole, vpiše v plesni tečaj. Aplikacija kreira predračun za plačilo udeležbe na plesnem tečaju, katero mora udeleženec poravnati vsaj 3 delovnih dni pred pričetkom tečaja, saj mu aplikacijski sistem Bolera na podlagi plačila kreira QR kodo, ki mu omogoči pristop k tečaju.

7. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine plesnega tečaja upošteva Bolero samo v primeru odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba). Ustrezno število vaj se odšteje od že vplačane šolnine samo na podlagi predloženega zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi.

V primeru odsotnosti udeleženca od vaj iz katerega koli drugega razloga, razen zgoraj izrecno navedenih razlogov, Bolero udeležencu ne vrača dela ali celotne že vplačane šolnine.

8. NAKUP VSTOPNIC ZA OBISK SLAVNOSTNE PRIREDITVE MATURANTSKEGA PLESA

Maturant izvede nakup vstopnic zase in za vse svoje na ples povabljene goste preko spletne aplikacije www.maturant.si. Na podlagi izvedenega naročila aplikacija kreira predračune za plačilo vstopnic, katere mora udeleženec poravnati vsaj 21 dni pred datumom maturantskega plesa. Na podlagi izvedenih plačil in izdelanega sedežnega reda aplikacija kreira vstopnice z označenimi številkami miz in sedežev za vse goste prireditve.

9. SPLOŠNA PRAVILA

Maturanti in gostje maturantov so v projekt Bolero Gaudeamus vključeni na podlagi prostovoljne odločitve in na lastno odgovornost, seznanjeni so s tveganjem morebitne okužbe z virusom COVID-19, oz. novejših tovrstnih virusov, obvežejo se da bodo upoštevali vsa navodila organizatorja in ukrepe za varno izvedbo prireditve in v zvezi s tem v celoti prevzemajo civilno in kazenskopravno odgovornost in posledice, ki bi izhajale iz morebitne okužbe za svoje zdravstveno stanje in zdravstveno stanje tretjih.

Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil Bolero. Udeleženec se zaveže, da bo na tečaj oz. na maturantski ples prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor pa bo imel kakršne koli simptome bolezni, pa se tečaja oz. maturantskega plesa ne bo udeležil.

Udeležba obiskovalcev na prireditvi Bolero Gaudeamus je mogoča le ob izpolnjevanju aktualne zakonodaje, vezane na ukrepe za zajezitev nalezljivih bolezni, n.pr. širjenja COVID-19, ter ob nakupu in predložitvi vstopnic organizatorja pooblaščenim osebam organizatorja, ki izvajajo kontrolo vstopa obiskovalcev v prireditvene prostore.

10. CENE VSTOPNIC

Ponudbene cene vstopnic vsebujejo več variant, vendar je glede na koncept izvedbe prireditev maturantskih plesov v izvedbi Bolera, izbor končne (samo ene) variante ponudbene cene obvezen za vse obiskovalce posamezne prireditve , in sicer:

a) Osnovni paket izvedbe prireditve vsebuje: prireditveni prostor, scensko opremljen nivoju prireditve primerno, z audio in video tehnično opremo, moderatorja prireditve, plesni ansambel, varnostno in zdravstvena službo, organizacijske stroške, gostinske storitve s hrano – samopostrežno, ogrevano na servirnih mizah in s pijačo All inclusive (hišno belo in rdeče vino, pivo in brezalkoholno pijačo v neomejenih količinah, nudena po sistemu polno za prazno do 01.00 ure) ter video zapis prireditve, ki si jo maturanti po prireditvi prenesejo iz strežnika po navodilih Bolera. Vse navedeno je zajeto v ceni vstopnic maturantov in gostov.

b) Ali varianta osnovnega paketa (pod točko a)) , kateremu je dodan foto paket, ki vsebuje razredne foto albume za maturante (2 razredni fotografiji v albumu) in fotografije s prireditve v obsegu najmanj 3-kratnega števila gostov na maturantskem plesu. Foto albume prejmejo maturanti po izvedenem maturantskem plesu v fizični obliki, fotografije pa si prenesejo iz strežnika po navodilih Bolera. Vse navedeno je zajeto v ceni vstopnic maturantov in gostov.

11. ODPOVED PRIREDITVE S STRANI ORGANIZATORJA

Bolero kot organizator prireditve lahko odpove izvedbo maturantskega plesa v primeru:

V primeru odpovedi izvedbe prireditve iz gornjih razlogov povrne organizator strankam znesek že vplačanih vstopnic v celoti. Zahtevek za vračilo zneska vplačanih vstopnic poda vsak maturant posamično zase in za svoje goste preko spletne aplikacije www.maturant.si.

12. POSAMIČNE ODPOVEDI

13. POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Bolero nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov strank. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z osebnimi podatki Bolero upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost osebnih podatkov Bolero med drugim skrbi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite osebnih podatkov. Pri tem Bolero uporablja ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Bolero od uporabnikov za namene vpisa v izobraževalne programe (plesno šolo, ipd.), razporejanja v vadbene skupine, zaračunavanje šolnine (in morebitnih ostalih storitev), obveščanja o novicah in dogodkih, objavljanja rezultatov, foto in video gradiva ter pošiljanja e-računov, zbira sledeče osebne podatke uporabnika: ime in priimek, spol, datum rojstva, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj bivanja, številka mobilnega telefona, elektronski naslov.

S strinjanjem (potrditvijo) »Splošnih pogojev Bolero« in s tem posledično vzpostavitvijo pogodbenega odnosa med uporabnikom in Bolerom, se uporabnik strinja in daje soglasje, da Bolero osebne podatke uporabnika obdeluje z namenom vpisa v Bolero, razporejanja v vadbene skupine in obveščanja o izvajanju aktivnosti, z namenom pošiljanja podatkov, potrebnih za izvedbo plačila šolnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti, s fotografiranjem, snemanjem in objavljanjem posnetkov, na katerih se uporabnik nahaja, v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih Bolera ter z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se uporabnik (tj. udeleženec) nahaja.

S potrditvijo soglasja uporabnik (udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik) izrecno izjavlja:

14. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV BOLERO GAUDEAMUS

Predmetni »Splošni pogoji Bolero Gaudeamus« pričnejo veljati dne 08. 08. 2022 z objavo na spletni strani Bolera www.maturant.si in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb.


Ljubljana, dne 08. 08. 2022

Zoran Kljun, direktor